Stugregler Åter hyresportalsida

Stugregler 2020

Ankomst

Välkommen!


* Med stugnyckeln följer också en vägbomsnyckel. I varje stuga finns en reservnyckel till vägbommen.
* Vid soptunnorna finns en vändplan för sopbilen. Där är all parkering förbjuden. Bilar parkeras vid Huvudbyggnaden resp. kring där vägen delar sig till Ekstugan resp. Strand/ Bergstugan. Vägen fram till stugorna är att betrakta som stig och är inte alltid farbar. Framkörning med bil sker på egen risk.
* Nyckel till huvudbyggnadens övervåning (verktyg) finns i varje stuga. återställ verktyg efter användning. Samma nyckel går också till bastu.
* Dricksvatten får hyresgästen för sitt behov själv ta med sig i dunk. Tvättning, disk och kokning kan ske med havsvatten.

Under veckan

* Vid nödsituationer då räddningsbil behöver tillkallas, ange: Malaises stiftelse eller udde i Simpnäs, ange postadress: Bofjärdsängsvägen 31 (Huvudbyggnaden), 34 (Ekstugan), 36 (Strandstugan) och 38 (Bergstugan), 760 42 Björkö
* Rök inte inomhus.
* Hyresgästen komposterar såväl sin latrin som sitt komposterbara köksavfall i latrinkompost som finns för varje stuga. Under veckan, varva med torv i latrintunnan. För samtliga stugor komposterar hyresgästen såväl sin latrin som sitt komposterbara köksavfall i latrinkompost som finns för varje stuga.
* Sopkärl finns på avsedd plats vid infarten. Varje stuga har en fjärdedels sopkärl (47 liter) / vecka. Observera att återvinning gäller också på semestern. Sopkärlen är bara till för ej komposterbart hushållsavfall - annat lämnas på återvinningsstation eller tas hem. Inget får läggas utanför sopkärlen!
* Uppsågad ved eller vedämne får användas. Träd får inte fällas eller ansas före diskussion med med stugvärd. Träd får inte transporteras från området. Ersätt gärna förbrukad ved.
* Eldning är tillåten i den öppna spisen men inte i vedspisen. Aska skall alltid slängas i havet (får alltså aldrig tömmas på land!)
* Reparation och renhållningsarbete uppskattas. Vid betydande arbete, kontakta före arbetet intendent, Christer Sylvén 073 6565 400
* Inventering av fauna & flora uppskattas, registrera i artportalen.se med lokal "Simpnäs, Malaises udde".

Före avfärd

* Fyll i städblankett i stugpärmen
* Dasstunnan: Ta ut latrinpåsen ur dasstunnan i slutet av din vecka och lägg påsen i den mullbänk (latrinkompost) som är öppen. Knyt inte ihop latrinpåsen. Sätt en ny latrinpåse i tunnan och lägg lite torv i botten och sätt det hela åter på plats. Töm gärna sista hinken med köksavfall ovanpå latrinen och sprid ut avfallet lite samt komplettera vid behov med lite tång, allt för att det ska se snyggare ut för kommande gäst.
För säkerhets skull finns ett par rena reservtunnor i dasset - dessa får dock bara användas i nödfall.
* Lämna stugan och omgivningen i det skick ni önskar finna den inkluderande städning och tillgång på ved. Anmäl inventarier som gått sönder eller ersätt dem.

Postadresser:
Bofjärdsängsvägen 31 (Huvudbyggnaden), 34 (Ekstugan), 36 (Strandstugan) och 38 (Bergstugan)
På brevlådan vid avtagsvägen från landsvägen finns brevlådan:
Bofjärdsängsägen 31-38, 760 42 Björkö

Latitud 59.885 Longitud 19.065 grader

Tack för Ditt besök!

** Var aktsam om naturen **

Stugvärdar:
Huvudbyggnaden: Anders Hansson
Bergstugan: Leif Bergheden
Ekstugan: Petra Hultenius
Strandstugan: Christer Sylvén